Menighetsbladet

For at menighetsbladet skal fortsette å holde kvaliteten det har, trenger vi stadig nytt stoff.
Ta gjerne kontakt med menighetskontoret om du har tips. Vi trenger også flere i redaksjonen om du har lyst til å bidra.

Under finner du tidligere nummer av menighetsbladet i PDF-format.


2018

                 
Nr. 4                           Nr. 3                            Nr. 2                           Nr. 12017    

                  
Nr. 4                           Nr. 3                           Nr. 2                           Nr. 1