Trefoldighet Kantori


 Trefoldighet Kantori dirigeres av kantor Tim Harry Blomberg og etter to år har koret vokst seg til
 24 sangere. Koret deltar regelmessig ved gudstjenester gjennom året og ved flere konserter. Med 
 kirkens flotte akustikk og praktfulle orgel gir dette stor glede også for medlemmene i Trefoldighet Kantori.
 Vi jobber regelmessig med korklang og vokaltrening og får regelmessig hjelp til dette av både dirigent og 
 sangpedagoger. Trefoldighet Kantori ønsker seg flere stemmer i både sopran, tenor og bass. Er du
 interessert i å bli med i et kor som jobber med spennende repertoar, bevisst vokaltrening og morsomme
 øvelser? Vi har øvelse hver tirsdag kl. 18.45 - 21.15. Ta kontakt med vår dirigent eller møt opp på en
 øvelse.

Her er en smakebit på bl.a. hva vi jobber med våren 2018.

Salme 42. av Mendelssohn

 Følg oss!