Trefoldighet menighet > Konfirmasjon

Konfirmant i Trefoldighet

VIL DU BLI KATEDRALKONFIRMANT?

Trefoldighet menighet inviterer deg som fyller 15 år til konfirmasjonstid i Skagerakkatedralen!
Du er velkommen som konfirmant uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.
I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Du får nye opplevelser og mulighet til å
utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre.
Alle som bor i soknet har rett til konfirmantundervisning, uansett funksjonsevne.
Ta kontakt med oss dersom det er behov for individuell tilrettelegging.

 

KONFIRMASJON = BEKREFTE

Konfirmasjonen er en forbønns- og velsignelseshandling. Ordet «konfirmere» betyr «bekrefte».
I Den norske kirke understrekes det at det er Gud som bekrefter sine løfter. Ved å delta i
konfirmasjonsundervisningen får du mulighet til å reflektere rundt din egen tro og tilhørighet til kirken.
I den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten blir det bedt for konfirmanten, og kirken bekrefter at du er døpt og hører Kristus til.

 

DÅP I KONFIRMASJONSTIDEN

Du kan delta som konfirmant selv om du ikke er døpt; vi sier at konfirmasjonsundervisningen er «opplæring av de døpte» eller
«opplæring til dåp». Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnshandlingen, og hvert år har vi konfirmanter
som blir døpt på våren, før selve konfirmasjonsgudstjenesten.

 

OPPLEGG

I konfirmantåret kan du være med på:

  • Undervisningstimer i kirken
  • Gudstjenester – som medhjelper
  • Leir og fellessamlinger
  • Ekskursjoner i nærmiljøet

     

PRIS
En egenandel for turene betales pr. giro om høsten. (Dersom det er vanskelig for dere å betale hele eller deler av summen, så ta gjerne kontakt med oss så finner vi en løsning sammen. Vi ønsker ikke at økonomi skal hindre noen fra å bli konfirmert.)

 

VIKTIGE TIDSPUNKT
Oppstartshelg 23.-24.august 2019

Konfirmanttur til Hamburg 17. til 20. oktober 2019

Konfirmasjonsgudstjenester 2. og 3. mai 2019

 

KONFIRMANTBROSJYRE
Last ned Den norske kirkes brosjyre om konfirmanttiden her.

PÅMELDING
Påmelding kan du gjøre her.

Konfirmantprogram