Konfirmant i Trefoldighet

VIL DU BLI KATEDRALKONFIRMANT?

Trefoldighet menighet inviterer deg som fyller 15 år til konfirmasjonstid i Skagerakkatedralen!
Du er velkommen som konfirmant uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.
I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Du får nye opplevelser og mulighet til å
utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre.
Alle som bor i soknet har rett til konfirmantundervisning, uansett funksjonsevne.
Ta kontakt med oss dersom det er behov for individuell tilrettelegging.

 

KONFIRMASJON = BEKREFTE

Konfirmasjonen er en forbønns- og velsignelseshandling. Ordet «konfirmere» betyr «bekrefte».
I Den norske kirke understrekes det at det er Gud som bekrefter sine løfter. Ved å delta i
konfirmasjonsundervisningen får du mulighet til å reflektere rundt din egen tro og tilhørighet til kirken.
I den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten blir det bedt for konfirmanten, og kirken bekrefter at du er døpt og hører Kristus til.

 

DÅP I KONFIRMASJONSTIDEN

Du kan delta som konfirmant selv om du ikke er døpt; vi sier at konfirmasjonsundervisningen er «opplæring av de døpte» eller
«opplæring til dåp». Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnshandlingen, og hvert år har vi konfirmanter
som blir døpt på våren, før selve konfirmasjonsgudstjenesten.

 

OPPLEGG

I konfirmantåret kan du være med på:

  • Undervisningstimer i kirken
  • Gudstjenester – som medhjelper
  • Leir og fellessamlinger
  • Ekskursjoner i nærmiljøet

     

PRIS
En egenandel betales pr. giro om høsten. (Ved dokumentert behov fravikes egenandelen.)

 

VIKTIGE TIDSPUNKT
Oktober:                             Oppstart

Første helg i mai:             Konfirmasjonsgudstjenester

 

KONFIRMANTBROSJYRE
Last ned Den norske kirkes brosjyre om konfirmanttiden her.

PÅMELDING
Påmelding kan du gjøre her.

Konfirmantprogram