Invitasjon - "Vi løfter i flokk"

 

03.04.2018

Invitasjon – «Vi løfter i flokk»

Denne måneden er ny barne og ungdomsprest Ragnhild Kristensen Bøhler på plass i menigheten.
Bispedømmet har gått inn for et pilotprosjekt for å øke givertjenesten i 15 menigheter i bispedømmet. Prosjektet ledes av Tore Gullaksen. Trefoldighet Menighet har sagt ja til å være med på prosjektet og du / dere inviteres til inspirasjonskveld onsdag 18. april kl. 17.30 i Kafé Katedral.

Bli med på vårt viktige arbeid for å løfte menigheten videre. Ta med deg ideer og tanker og møt opp!

Kafé Katedral onsdag 18. april kl. 17.30