Trefoldighet menighet > Aktiviteter > Ungdom

Lær dem å lede

Leder- og medarbeiderkurs for ungdom i Arendal prosti - samarbeid mellom flere menigheter. 
LDÅL er for deg fra 15 år og oppover (10.kl). Kurset er delt inn i 2 trinn, hvor Trinn 1 er første året etter konfirmasjon, Trinn 2 andre året.
De som ønsker å være med videre går over i FOCUS-gruppa. I løpet av årene får du bli med på flere turer, være med som leder på bl.a. LysVåken, og konfirmantleir, det blir samlinger ca en gang i måneden med undervisning og fellesskap. 
Ta kontakt med Ragnhild K. Bøhler om du vil vite mer eller vil være med.