Babysang

 Alle små barn har nytte og glede av musikalske opplevelser.
 Både de små og foreldrene har også nytte og glede av sosialt fellesskap.
 På Babysang får man mulighet til å bli kjent med andre som har
 
barn i samme alder.
 Vi møtes i Trefoldighetskirken tirsdager kl. 11.00 - 12.30
 
Vårens babysangsamlinger starter tirsdag 10.april og holder på til ut i juni.
 Hver samling starter med en felles sang-, rytme- og reglestund.
 Så spiser vi lunsj sammen. Ta med niste. Vi har kaffe og te.
 God plass til barnevognparkering i kirkens midtgang.
 
Hilsen

Ragnhild Kristensen Bøhler og Arnhild Reinum

Last ned som PDF

Tårnagenter

Tårnagentklubben i Trefoldighet, er et tilbud til barn i alderen 8-12 år. 
Vi har klubbmøte  ca.1 gang pr. mnd.
Agentene løser oppdrag i kirken – og har eget agentrom oppe i tårnet.
Vi lærer både fra Bibelen og om kirken, spiser og leker sammen.
Noen ganger må vi bruke lommelykt eller forstørrelsesglass for å
løse agentoppdragene

Kontaktperson: Arnhild Reinum, tlf. 905 28 340